Spets24 OÜ, registrikoodiga  11084655, aadressiga Puu 4 / Pärnu mnt 366, Tallinn  (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab Spets24 OÜ hallatavas e-poes http://epood.spets24.ee/  tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma iskuandmed (edaspidi Klient), on kokku lepinud järgnevates tingimustes.

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha pakutavatesse E-poe teenustesse muudatusi.

1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ning ei ole kohustatud sellest Klienti teavitama.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe haldaja Kliendiga ühendust. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamine samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui  Klient ei ole uute tingimustega nõus, võib ta keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.4 E-poes olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.5. Klient kes valib välja soovitud tooted kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviisi)

2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.7. Peale tellimuse esitamist saadetakse Kliendile arve. Arvega koos edastatakse vajalik informatsioon toote ja selle tarneaegade kohta. Peale arve tasumist jõustub tellimus.

3. Hinnad

3.1.Kõikide E-poes olevad toodete hinnad on arvestatud Eurodes.

3.2.Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

3.3.Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1 Toodete tarneaeg on 1-5 tööpäeva kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb toote tarneaeg alla 14 tööpäeva. Juhul, kui me ei suuda mõnda toodet 14 päevaga tarnida informeerime Teid sellest koheselt.Vajadusel on Teil siis võimalus tellimus tühistada ja me kanname Teile raha tagasi.

4.2 Kliendil on õigus valida kolme erineva kauba kättesaamisviisi vahel.

1. Kullerpakk

2. Spets24 töökoda

3. Smartpost

1. Kullerpakk – pakk saadetakse Eesti Posti ELS kulleriga otse antud aadressile. Selline saatmisviis on natuke kallim kui tavapost, kuid pakk tuuakse otse kätte ja seda juba paki saatmisele järgneval päeval. Jääb ära postkontorisse minek, kuid peab kulleri tulekul olema kodus või muul aadressil, mis tellimisel sisestatud.

2. Spets24 töökoda.

3.Smartpost – pakk saadetakse lähemasse smartposti pakkiautomaati. Telefonile tuleb sõnum koodiga mis tuleb pakiautomaati sisestada. Infot pakiautomaatide kohta http://www.smartpost.ee

5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda siis kohustub sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-maili aadressil pood@itbuss.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed ja loobumise põhjus (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

5.3. Poe haldaja kannab Klientle tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Poe haldajale.

6. Tagastusõigus

6.1.E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.

6.2.Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (lisatud osi, lõhutud, rikutud, ümber ehitatud)

6.3. Tagastatav toode peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

6.4. Toote tagastamiseks tuleb saata taotlus vabas vormis e-mailile info@spets24.ee

6.5. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.

6.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Poe haldajale.

6.7. Tagastamisega kaasnevad postikulud kannab Poe haldaja.

6.8. Juhul kui peale tagastamist ilmneb et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele siis ei ole Poe haldajal kohustust raha tagastada.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks (mitte avalikult).

7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes kasutajakonto registreerimisel.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Klient tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).

7.5. Isikuandmed mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile edastakse kullerteenust osutavale ettevõttele.

7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid tehingusse mittepuutuvale kolmandale osapoolele.

7.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid instantsile kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks, isikule kellel on selleks seaduslik õigus, kui see toimub Kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7.8. Kliendil on õigus kontrollida ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta ja kõrvaldada.

7.9. Klient annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressile tellimuskinnituse.

7.10. Klient annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud e-posti aadressile.

7.11 Klient võib loobuda talle edastavatest pakkumistest saates vabas vormis sellesisulise avalduse Poe haldaja e-posti aadressil info@spets24.ee

8. Kasutamistingimused

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

8.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

9. Pretensioonide käsitlemise kord

9.1. Ekspertiisi teostab Spets24 OÜ või toote valmistanud firma esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks

9.2. Sõltumatu ekspertiis- kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt, juhul kui klient ei ole Spets24 OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul

9.3. Pretensiooni võib esitada tootmis ja materjalivigadele

9.4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast

9.5. Pretensiooni esitamise aluseks on müügiarve.

9.6. Pretensioon ei kuulu rahuldamisele, kui Spets24 OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül.