Defektiks oli ventilatsioonisüsteemi liiga kiired pöörded, mis tekitas müra. Skeemis ole võimalik teha mõned muudatused ja seadistada ventilaatori kiirus keskmiseks.

 

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!